Disclaimer Thema Timmerwerken Afdrukken

Internet

Gepubliceerde informatie op internet (www.thematimmerwerken.nl) is uitsluitend bedoeld ter inzage. Er berust Copyright (2009-2010) voor Thema op alle documenten van de vernoemde webpagina's. Zonder nadrukkelijke toestemming van Thema is het doorgeven en gebruiken van deze informatie voor andere doeleinden is verboden.

E-mail

De informatie verzonden met dit elektronische bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde en hen die gerechtigd zijn daarvan kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent, (a) is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding, alsmede ieder ander handelen met betrekking tot de inhoud van de informatie verzonden met dit elektronische bericht, niet toegestaan, en (b) wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en dit elektronische bericht (inclusief eventuele bijlagen) te vernietigen. Thema staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

================================================================

Internet

Published information on the Internet (www.thematimmerwerken.nl) can only be used for perusal. There is Copyright (2009-2010) on all documents of these sites. Without the specific permission of Thema any disclosure, copying, distribution or taking any other action with this information is forbidden.

E-mail

The information contained in this e-mail is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorized to receive it. If you are not the intended recipient you are hereby (a) notified that any disclosure, copying, distribution or taking any other action with respect to the content of the information contained in this e-mail is strictly prohibited and may be unlawful, and (b) kindly requested to inform the sender immediately and destroy this e-mail (including any attachments). Thema is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this e-mail nor for any delay in its receipt.